Gelip gitmelerden, Önce ıkınıp kasıp Sonra havalanmalardan, Sonra da düşüp kanamalardan, Betonların yüzünde Çimenlerin hayalinden … –>